Omsorgen om varandra

 

I mästarens fotspår • 5B

Ingen människa kan i sig själv uppfylla hela Guds lag. Men den barmhärtige samariern är ändå ett mycket gott ideal att sträva mot. Mötet med Gud skapar en förvandling av våra liv, där vi mer och mer får gå från självcentrering till gudscentrering. Och när vi blir gudscentrerade, då blir vi också mer kärleksfulla mot andra människor!