Gud och sex, del I

 

I mästarens fotspår • 6A

Två saker som vi nästan aldrig får någon vägledning kring från samhället i stort är: 1) Vad har sexualiteten för syfte? 2) Vad behöver sexualiteten ha för ramar, för att kunna fullgöra detta syfte? Den klart viktigaste gränssättning som Bibeln ger oss när det gäller sex är att sex har sitt naturliga och mest välsignade sammanhang inom ett äktenskap.