Kristen livsstil - vad är det?

 

I mästarens fotspår • 5A

Vad är det som gör ett visst sätt att leva till ”kristet”? Vad finns det för grundläggande värderingar i våra liv som kan ligga till grund för våra ställningstaganden i exempelvis etiska frågor? Hur är det tänkt att en kristen livsstil ska kunna växa fram i våra liv?