Ett oförutsägbart liv

 

I mästarens fotspår • 4B

Att ha Jesus och hans vilja som högsta lojalitet ger oss också ett mer oförutsägbart liv. ”Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus”, säger Jesus, ”men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.” Som kristna är vi kallade att gå mot strömmen, men också att vara staden på berget och ljuset på ljushållaren.