Kallelsen till lärjungaskap

 

I mästarens fotspår • 4A

De första lärjungarnas möte med Jesus. Lärjungaskap handlar om att låta Jesus vara Herre i våra liv. Bibelns tal om en förvandlad livsstil är inte tänkt att uppfattas som en plikt eller en börda. I stället är det tänkt att vara en naturlig konsekvens av att vi har fått ett möte med Jesus Kristus.