Löp för att vinna!

 

I mästarens fotspår • 10A

En av Paulus vanligaste bilder för det kristna livet är den av en idrottstävling. Det är värt att kämpa och att vara uthållig för Jesu skull! En nyckelfråga är samtidigt om vi bygger våra liv på Guds sätt, med Guds metoder och ledda av Guds helige Ande – eller om vi bygger på vårt sätt, med våra egna metoder och ledda av våra egna ambitioner…?