Dyr eller billig nåd

 

I mästarens fotspår • 9B

Jesu kors är ett starkt vittnesbörd både om Jesu kärlek och om syndens allvar. Men trots detta tycks vi alltför ofta ta Guds nåd för given. I detta kan Dietrich Bonhoeffers tal om den billiga nåden vara en hjälp. Den dyra nåden legitimerar inte vår apati – den förvandlar våra hjärtan.