Uppståndelsen som förvandlade allt

 

I mästarens fotspår • 10B

Uppståndelsen kan beskrivas som själva nyckeln till den kristna tron. Om uppståndelsen inte har ägt rum, förlorar hela det kristna budskapet sin mening. Men nu är uppståndelsen sann – och även du och jag kan få en erfarenhet av Guds uppståndelsekraft!