Att höra Guds röst

 

I mästarens fotspår • 7B

Att Gud vill kommunicera med oss är en central del av Bibelns budskap. I Nya testamentet breddas denna erfarenhet från att i första hand gälla Israels ledarskap till att omfatta hela Guds folk. Gud kan tala till oss på många olika sätt. Hur kan vi pröva Guds profetiska hälsningar?