Vad vill Gud med mitt liv?

 

I mästarens fotspår • 7C

Vi kan både förvänta oss att Gud har en plan och en vilja för våra liv, och att han vill hjälpa oss att uppfatta den. Det finns tre grundläggande källor för att ta reda på Guds vilja: skapelsen, bibelordet och direkta tilltal.