Lär oss att be!

 

I mästarens fotspår • 7A

Kristen bön är att komma till Jesus genom att kommunicera med honom, men också genom att ställa våra liv och våra behov i relation till vem han är och vad han har lovat i sitt Ord. Genomgång av Fader vår – den bön som Jesus själv har uppmanat oss att be.