Jesu unika ställning

 

I mästarens fotspår • 14A

Den som enligt kristen tro är Sanningen med stort S inte är vi själva – utan Jesus. Det avgörande är därför vem Jesus själv säger att han är. Gång på gång kan vi läsa i evangelierna att Jesus av andra eller sig själv blir tillskriven egenskaper och titlar som bara kan vara motiverade om han är Gud själv. I passet görs också en jämförelse mellan olika religioner.