Att hitta sina gåvor och sin personliga evangelisationsstil

 

I mästarens fotspår • 14B

En central del av det kristna budskapet är att ge vidare av det vi blivit anförtrodda av Jesus. Genomgång av Andens gåvor enligt Romarbrevet 12 och Efesierbrevet 4. Sex olika evangelisationsstilar utifrån Willow Creek.