Den kristna gemenskapen

 

I mästarens fotspår • 12A

Som kristna är vi inte bara kallade till gemenskap med Gud, utan också med varandra. Huvudet och kroppen hör ihop! Men hur kan detta beroende av församlingen yttra sig? Och hur kan vi konkret se att Gud verkar genom sin kropp här på jorden?