Andens gåvor

 

I mästarens fotspår • 11B

Som kristna behöver vi både kunskap och personlig erfarenhet av de andliga nådegåvorna. Sund karismatik måste alltid vandra hand i hand med ett medvetet fokus på Jesus, hans ord och hans identitet som Guds son. En genomgång av Andens gåvor enligt Första Korinthierbrevet 12.