jake-melara-30681.jpg
 

Lektioner på temat lärjungaskap

Jesus sa: kom, följ mig. Detta är varje persons kallelse, att följa Jesus. Lärjungaskapet berör alla delar i livet, allt från hur jag ska be till hur jag hanterar mina pengar. Dessa lektioner kommer ta upp ämnen från livets alla delar och vad det innebär för mig att vara lärjunge till Jesus. Lektionerna kommer från olika sammanhang och är av olika karaktär och längd.


SERIER


EVANGELIET TILL ALLA FOLK

En serie med: Kerstin Oderhem, Arne G. Skagen, Amanda Vadian, Mikael Artursson, Jan Sköld, Mats Nyholm, Jonas Nordén, Edvin Näslund, Jonatan Janerheim, och Emil Söderström


TILLBAKA TILL FRIHETEN

En serie med: Magnus Persson


Kristen i dagens samhälle

En serie med: Anna Sophia Bonde och Jacob Rudenstrand


LÄRJUNGASKAP 1.0

En serie med: Reine Toth och Mikael Arthursson


I MÄSTARENS FOTSPÅR

En serie med: Olof Edsinger