Lektioner på temat lärjungaskap

Jesus sa: kom, följ mig. Detta är varje persons kallelse, att följa Jesus. Lärjungaskapet berör alla delar i livet, allt från hur jag ska be till hur jag hanterar mina pengar. Dessa lektioner kommer ta upp ämnen från livets alla delar och vad det innebär för mig att vara lärjunge till Jesus. Lektionerna kommer från olika sammanhang och är av olika karaktär och längd.