sandis-helvigs-89957.jpg
 

Lektioner på temat ledarskap

Ett gott ledarskap är av största vikt för att skapa lärjungar till Jesus. Några ämnen som vi tar upp under dessa lektioner är: Jesu eget ledarskap, vikten av ledarrekrytering, hur har vi ett gåvobaserat ledarskap? Lektionerna kommer från olika sammanhang och är av olika karaktär och längd.


SERIER


Ledare i Guds rike

En seire med: Olof Edsinger