Del 10: Exempel från praktiken - Arne G Skagen

 
 

Arne ger exempel från bland annat Living Rock Church i England för vad som kan hända när församlingar börjar be och utforska vilka i deras närhet som är öppna för evangeliet och hur de tillsammans kan nå dem.

 #Allt med denna lärare

 #Allt i denna serie