Del 12: Jesus och Sackaios- Jonatan Janerheim

Jonatan undervisar utifrån Lukas 19:1-10 där Jesus möter Sackaios. Vi får veta mer  om Sackaios som person, om hur mötet med Jesus påverkar honom, hur Jesus möter honom, och hur Jesus vill möta oss på samma sätt idag.

 #Allt med denna lärare

 #Allt i denna serie