En identitet grundad i församlingen - Bortom individualism och kollektivism

 
 

Anna Sophia Bonde undervisar om hur man som kristen kan grunda sin identitet i församlingsgemenskapen, som ett tredje alternativ till samhällets extrema individualism och dåtidens kollektivism.

 #Allt med denna lärare

 #Allt i denna serie