Ständigt vidare

 

I mästarens fotspår • 13A

Varken Jesus eller apostlarna hade några illusioner om att det kristna budskapet skulle spridas av sig själv, eller att det skulle vara lätt för den kristna kyrkan att nå ut. Vilken är Guds drivkraft, och vilken bör vara vår drivkraft, till mission och evangelisation?