Romarbrevet 9

 

Det första av tre kapitel om det nya förbundets konsekvenser för judarna. Paulus sörjer över sina landsmäns otro, men konstaterar att deras avfällighet inte kastar någon skugga över Gud och hans löften. Faktum är att dagens situation blev förutsagd redan av Gamla testamentets profeter.