Romarbrevet 15

 

Fortsättning på resonemanget om hur de ”starka” och de ”svaga” i församlingen bör förhålla sig till varandra. Skriftens tillförlitlighet och den apostoliska tjänsten. Dessutom: Paulus berättar personligt om sin kallelse och sina planer på att resa först till Jerusalem och sedan till Spanien – och den kamp som han väntar sig i samband med detta.