Olika ledarstilar och andliga gåvor

 

Ledare i Guds rike • Lektion 5

Olika situationer kräver olika förhållningssätt från ledarnas sida. En av de mest påtagliga aspekterna av Nya testamentets ledarskapsundervisning är att ett kristet ledarskap behöver utövas i någon form av team. Särskilt behöver vi arbeta på en kultur som skapar utrymme även för de mer ”offensiva” gåvorna: aposteln, profeten och evangelisten.