Inte ledare, utan son

 

Ledare i Guds rike • Lektion 3

Som kristna behöver vi lära oss att relatera till Gud utifrån vilka vi är snarare än utifrån vad vi gör. Gud vill inte att vi i första hand ska betrakta honom som vår arbetsgivare – och ännu mindre som vår slavdrivare. I stället vill han att vi ska relaterat till honom som vår himmelske Far. Skillnaden mellan ett självcentrerat och ett gudscentrerat ledarskap.