Den andliga kampen

 

I mästarens fotspår • 3A

I Bibeln talas det om två olika skapelser: den synliga och den osynliga. Vad har Bibeln att säga om den osynliga världen? Hur kan den andliga kampen yttra sig i våra egna liv, och vilka vapen har Gud gett oss för att stå emot den Onde?