Ambassadörer för Guds rike

 

Ledare i Guds rike • Lektion 1

Vad är det unika med ett kristet ledarskap, jämfört med ledarskap i största allmänhet? Hur kan vi bli kanaler för Guds kraft, snarare än vår egen? Vilka principer för den kristna tjänsten träder fram i Guds ord – och hur kan vi tillämpa dessa i dag? Vårt andliga mandat som ledare.

#Allt med denna lärare
#Allt i denna serie