ben-white-165039+mindre.jpg
 

Lektioner på temat bibel

Bibeln är Guds levande ord till oss idag, den uppenbarar för oss mer och mer av Guds stora vishet. Det är därför av största vikt att vi läser Bibeln för att få utforska vem Gud är och vilka vi som människor är. I dessa lektioner kommer vi gå igenom olika bibelböcker och försöka förklara dess innehåll. Lektionerna kommer från olika sammanhang och är av olika karaktär och längd.


SERIER


FILIPPERBREVET

En serie med: Reine Toth, Mirjam Lövsund och Mikael Arthursson


ROMARBREVET

En serie med: Olof Edsinger